Основане нове синдикалне организације

Самостални синдикат занатства, услуга и предузетништва Србије уз сав свој свакодневни рад и сарадњу са Већима и Повереништвима на територији Републике Србије постиже солидне резултате у овим тешким временима.

Један од успеха у најскоријем времену је оснивање синдикалних организација АТЛАНТИК, ДОО Ниш и Организација синдиката обезбеђења за град Суботицу.

Све ово смо успели да урадимо уз подршку послодаваца и власника фирми.

Један од великих успеха је и даље проширење веома успешне сарадње са Синдикатима из Румуније и Републике Црне Горе.

Politika, 14. oktobar 2017.

Politika, 14. oktobar 2017.

Politika, 14. oktobar 2017.

Politika, 14. oktobar 2017.

2017-11-20T13:37:05+00:00