Међународни споразум о Пословно- техничкој сарадњи синдиката

У Румунији: Дробети – Турну Северину, дана 15. 04. 2016. године Самостални синдикат занатства, услуга и предузетништва Србије и синдикати из Румуније потписали су Међународни споразум о Пословно – техничкој сарадњи.

У име горе наведеног синдиката Споразум је потписао председник Митар Костић. За CONFEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMANIA-INIUNEA TERTORIALA потписао је председник Dima Mihail, за UNIU SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT MEHEDINTI ROMANIA председник Zorican Ion, а за UNIUNEA JUDETEANA C.N.S.L,R.-FRATIA FILIALA MEHEDINTI председник Costica Screciu.

Изворни текст Споразума изгледа овако:

Потписивањем овог споразума, потписници су сагласни са следећим:

Члан 1.

Опште одредбе

1.1) Овај споразум о сарадњи ( у даљем тексту Споразум) ће уређивати сарадњу између две организације у сегментима који су им заједнички, те обавезе уговорених страна према овом Споразуму.

1.2) Обе организације се слажу да ће сарађивати у активностима којима је циљ:

а) Промовисање заједничких вредности
б) Унапређење свести појединаца и организација на заштити радника
ц) Унапређење и подстицање заједничких активности у добробит и у интересу наших чланова
д) Едукација кроз обуку и семинаре, размена добре праксе
е) Организација округлих столова, семинара, израда публикација и мултимедијалних садржаја којма је сврха промоција и реаговања на горе побројане активности
ф) Активности на реализацији пројекта
г) Организација Спортско- рекреативних активности

Члан 2.

Сарадња потписника овог Споразума није условљена никаквим материјалним учешћем у активностима, и базирана је на договору и могућностима страна- потписника Споразума.

Потписници овог Споразума ће одредити особе задужене за комуникацију и координацију заједничких активности.

Члан 3.

Овај Споразум ће ступити на снагу даном потписивања, и биће на снази за период од три године. Свака од страна, потписница Споразума, може се повући из Споразума путем писменог обавештења другој страни месец дана унапред.

Уколико не дође до једностраног прекида сарадње у спровођењу овог Споразума, Споразум се обнавља након периода од три године.

Митар Костић и остали чланови синдикалне делегације: Никола Перовић, потпредседник РОС-а, Славко Јовановић, фин. директор Београдског сајма и Стево Обрадовић, председник синдиката Београдска гробља, имају само речи хвале за гостопримство домаћина из Дробете.

Особа задужена за комуникацију и координацију заједничких активности испред Самосталног синдиката занатства, услуга и предузетништва Србије је Ђорђе Миленковић из Кладова.

2017-02-08T10:01:48+00:00