О нама

О нама 2017-01-23T13:26:03+00:00

КО СМО МИ?

Ми смо Самостални синдикат запослених у услужним делатностима, занатским радњама и МСП предузетника у Србији.

Настављамо традицију еснафског организовања шегрта, калфи, српских занатлија који су 10.августа 1898. године у Београду формирали своје Опште еснафско удружење за одбрану и заштиту својих права и интереса у односу на газде и Краљевину Србију.

10. августа 1998 године, поводом 100 година од првог синдикалног организовања шегрта, калфи и занатских радника у Србији, Самостални синдикат занатства, услуга и предузетништва Србије 10. август проглашава Даном Самосталног синдиката а, 31. јануар-Светог Атанасија Великог-заштитника занатлија-Славом Самосталног синдиката и наставком традиције наших предака занатских радника Краљевине Србије.

ПЕТА СКУПШТИНА СИНДИКАТА

Београд, 24. март 2010. године

Скупштина је утврдила План и Програм рада и деловања Синдиката за период 2010-2015 године и усвојила своја документа, Статут Синдиката, донела Одлуку о формирању Повереништва и Одбор Синдиката за општину или више општина као облике деловања и Одлуку о организовању Самосталног синдиката занатства, услуга и предузетништва за град Београд и градове Нови Сад и Ниш.

Скупштина је изабрала новог председника, чланове Председништва, чланове Надзорног и Статутарног одбора.

Председник

Скупштина Самосталног синдиката занатства, услуга и предузетништва Србије изабрала је новог председника и два потпредседника за мандатни период 2010-2015 године:

Председник

Mitar Kostić

Митар Костић

Митар Костић рођен је 1953. године. Школска спрема – ССС. Запослен у Београдском сајму где је у три мандата председник Самосталног синдиката. Завршио школу Синдиката 1990. године. У два мандата је био члан Председништва ГОС занатства и услуга Београда и потпредседник Синдиката занатства, услуга и предузетништва Србије.

Потпредседници

Tihomir Jovović

Тихомир Јововић

Milorad Perišić

Милорад Перишић

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ

Решењем Министарства рада и социјалне политике Републике Србије број 110-00-1535/2009-02 од 25.12.2009. године, утврђена је репрезентативност Синдиката занатства, услуга и приватног сектора Србије.

Самостални синдикат занатства, услуга и предузетништва Србије је правни наследник Синдиката, услуга и приватног сектора Србије који је уписан у Регистар Синдиката решењем Министарства за рад, борачка и социјална питања број: 110-00-291 1991-02 од 28.08.1991. године под редним бројем 7304.